politika_spolecnosti - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.

pohled ze silnice
logo UNIPLAST
cz-flag
de-flag
gb-flag
...where Your ideas meet reality

3D skenovánívývoj3D tisk (SLS)nástrojárnakovoobráběnívstřikování plastůmontážtamponový tisk

Přejít na obsah
novinky
do výroby hledáme


3D scanning
UNIPLAST Pardubice spol. s r.o. je čistě soukromou českou společností.
Naším cílem je:
 • být spolehlivým partnerem našich zákazníků, na kterého se mohou s důvěrou obracet
 • být stabilním zaměstnavatelem v regionu umožňujícím profesní růst všech kolegů
 • být společností s minimálním dopadem na životní prostředí
 • být společností plnící veškeré důležité požadavky zainteresovaných stran

v následujících oblastech:
 • spolupráce při vývoji dílů a výroba prototypových dílů
 • výroba forem pro vstřikování plastových dílů, kovoobrábění, výroba přípravků
 • výroba plastových dílů metodou vstřikování
 • montáž, tamponový tisk, ultrazvukové sváření,…

Proto si společnost v návaznosti na interní a externí aspekty a analýzu požadavků zainteresovaných stran stanovila v následujících oblastech tyto strategie:
a) požadavky zákazníka
Vyrábět produkty a poskytovat služby splňující veškeré kvalitativní (s cílem přiblížit se 0 ppm), kvantitativní a specifické požadavky zákazníka.
Zároveň dodávat produkty a služby včas dle dohody se zákazníkem.
Zajistit komplexní služby od prototypů, přes výrobu forem a návrhu procesu po sériovou výrobu.

b) zaměstnanci společnosti
Podporovat rozšiřování kvalifikace a povědomí zaměstnanců, zlepšovat pracovní prostředí na pracovištích v celé společnosti, pozitivně zaměstnance motivovat a vést je k větší zodpovědnosti. Protože spolehliví, loajální, motivovaní a angažovaní zaměstnanci jsou jednou z největších hodnot společnosti.
Zapojovat všechny zaměstnance do procesů zlepšování.

c) účinnost procesů
Udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu na základě našich zkušeností, požadavků zákazníků a norem. Tím snižovat rizika a náklady a zvyšovat produktivitu.

d) ochrana životního prostředí
Snažit se minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí – zejména spotřebu energií a chemických látek, produkci odpadů a emisí.

e) dodavatelé
Aktivně komunikovat s dodavateli a využívat jejich know-how pro optimalizaci vlastní výroby a snížení nákladů, rizika reklamací, ...
Udržovat korektní vztahy se všemi dodavateli.
Kde je to smysluplné dodavatele aktivně rozvíjet.

f) legislativní požadavky a PR
Identifikovat a plnit legislativní požadavky kladené na společnost, na její procesy a výrobky – včetně požadavků na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce.
Otevřeně komunikovat se zainteresovanými stranami a vytvářet dobré jméno společnosti.

g) ochrana zdraví
Zajistit dodržování zásad BOZP, pravidelně školených externím školitelem, aby byly všichni zaměstnanci, ale i oprávněné osoby působící na pracovištích společnosti maximálně chráněny před riziky.
Neustále zlepšovat systém ochrany zdraví při práci.

h) zdroje
Zajistit dostatečné zdroje pro neustálý rozvoj společnosti ve všech oblastech (technologie, kvalifikace, bezpečnost, životní prostředí).
Jako podporu této Politiky společnosti se vedení zavazuje:
 • vždy upřednostňovat prevenci před řešení problémů (vždy se poučit z nastalých chyb a určit taková opatření, aby se co nejvíce minimalizovala možnost opakování chyby)
 • podporovat kvalifikaci a motivaci zaměstnanců jako jeden z hlavních prvků úspěšnosti celé společnosti
 • zajistit dostatečné zdroje pro splnění vytyčených cílů

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává:
 • zapojení do procesů neustálého zlepšování
 • zachování důvěrnosti informací, které mají zůstat důvěrné (např. dokumentace zákazníka,…)
 • dodržování stanovených předpisů a pravidel
 • aktivní zapojení do plánovaných školení
UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
Žáravice 61, CZ-533 16  Žáravice, Česká republika
logo UNIPLAST
Váš partner pro kompletní výrobu:                                                                          
kontakt  impresum   aktualizováno 04/2024
email:
  info@uniplast.cz
telefon:
  +420 466 768 417 / +420 466 768 418
Návrat na obsah