uz_svareni - Nový projekt

...where Your ideas meet reality
Přejít na obsah
víte, že?
Protože se nám množí dotazy/žádosti na svaření plastových nárazníků, helem a podobně, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že naše technologie neumožňují podobný způsob sváření a bohužel Vám tedy nemůžeme vyhovět.
UZ sváření - neboli ultrazvukové sváření plastů - je technologie vhodná pro sériovou výrobu, kde je nutno kvalitně spojit 2 plastové díly. Používá se speciální stroj - ultrazvuková svářečka (my máme k dispozici stroje značek Telsonic a Branson). Dále je třeba mít speciálně upravený nástavec - sonotrodu - který přenáší kmitavý pohyb na díl.princip ultrazvukového sváření
 • elektrická energie je ve svářečce přeměňována na kmitavý pohyb o vysoké frekvenci (nejčastěji 20.000 Hz nebo 40.000 Hz)
 • tento pohyb je přenáąen speciální sonotrodou (zhotovenou přímo na míru dílům, které chceme svářet) na díly
 • díly se rozkmitají a třením o sebe se zahřejí a materiál se plastifikuje
 • přitlačením dílů svářečkou a vychladnutím dílů vzniká spoj
cyklus
 • založení dílů do přípravku a spuštění svářecího cyklu
 • sonotroda sjede dolů na díly a spustí se ultrazvukový impuls (řádově desetiny vteřiny)
 • po ukončení sváření se zvýší přítlačná síla
 • probíhá chlazení
 • sonotroda se vrací do výchozí polohy
 • vyjmutí sestavy
výhody ultrazvukového sváření
 • při správném použití jsou vyloučeny materiálové změny mimo svářenou zón
 • velice precizní
 • lze svářet i vzhledové díly
 • vzhledem k tepelnému sváření je rychlejší
 • nižší cena procesu
nevýhody ultrazvukového sváření
 • vyšší investiční náročnost - pro každou sestavu je potřeba vyrobit zakládací přípravek a sonotrodu
 • zpravidla nelze svářet odlišné druhy plastů (pokud je rozdíl teplot tavení vyšší než 10-15°C)
 • díly musí být konstruovány pro ultrazvukové sváření - tzn. musí mít „návarové hrany“
jiné využití této technologie
 • pomocí této technologie lze zalisovávat kovové díly do plastu
 • touto technologií také lze spojovat mezi sebou díly nýtováním - jeden z dílů je z libovolného materiálu a druhý z plastu, konstrukčně upraveného pro ultrazvukové roznýtování
Žáravice 61
CZ-533 16  Žáravice
telefon: +420 466 768 417-8
email: info@uniplast.cz
Návrat na obsah