mereni - Nový projekt

...where Your ideas meet reality
Přejít na obsah
měřící laboratoř
Měření dílů probíhá v klimatizovaných prostorách měřící laboratoře ve vstřikovně plastů. Jsme vybaveni i na laserové skenování dílů, kde je výsledkem měření barevná mapa s odchylksami od 3D modelu.

jsme vybaveni standardními měřidly i pro měření složitějších dílů
 • 3D CNC měřící stroj WENZEL LH87 (od února 2014)
 • 3D měřící stroj Mitutoyo QM333
 • profilprojektor
 • mikrometry
 • posuvky
 • počítací váhy
 • ...

Všechna měřidla jsou pravidelně kalibrována akreditovanou laboratoří.
v kooperaci (u specializovaných laboratoří) dokážeme zajistit celou řadu dalších zkoušek a testů
 • zkouška ne/hořlavosti
 • zkouška škodlivosti emisí při hoření
 • různé zkoušky v klimatické komoře
 • zkouška stálobarevnosti
 • ...
měřící laboratoř
Pro hodně složité plastové výlisky nebo při potřebě častějších kontrol přímo v procesu nabízíme zhotovení měřících přípravků, které umožňují jednoduchou kontrolu operátory přímo ve výrobě.

Standardem je zpracovávání analýz způsobilosti procesu - ať už při vzorkování nebo přímo v procesu.

U montážních celků můžeme zajistit různá specifická měření - např. měření elektrických veličin (odpor nulového vodiče, vysokonapěťový test - průrazová zkouška,...), měření lekáže (úbytku tlaku v čase),....
UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
Žáravice 61, CZ-533 16  Žáravice, Česká republika
Váš partner pro:                                                                                                                           
email:
 info@uniplast.cz
telefon:
 +420 466 768 417
 +420 466 768 418
Návrat na obsah